Välkommen till Konst & Lärande

Konst & lärande var ett pilotprojekt där Kultur i Väst byggde upp en databas med information om allt inom fältet för konst och lärande.

Just nu håller projektet på att arbetas om. Tanken är att skapa en nationell plattform i samarbete med bland andra Riksutställningar.

Under tiden kan du ta del av redan inlagt material. Här finns tips på bloggar, forskning, fortbildningar och events, handledningar och metodböcker, konstinstitutioner som arbetar konstpedagogiskt, nätverk, föreningar och organisationer, pedagoger, forskare och föreläsare, konstböcker för barn, pressklipp, publikationer och artiklar och utbildningscentrum med mera.